" Dzieci to niestrudzeni ODKRYWCY.
Ich wrażliwość zobowiązuje nas,
dorosłych, do tworzenia światów,
które będą inspiracją do dalszych poszukiwań."

Z. Zakrzewska-Klosa

Zajmujemy się wspieraniem dzieci we wszechstronnym rozwoju oraz edukacją poprzez grę, zabawę, projekt.
Działamy w rejonie Wrocław Psie Pole - Kiełczów - Wilczyce.

ZAJĘCIA I WARSZTATY

Stacjonarne i terenowe formy zajęć rozwojowych odbywające się regularnie.

OTWARTA PRZESTRZEŃ

Miejsce dobrych spotkań, wspólnego czasu i wsparcia - dedykowane także dla uczniów edukacji domowej.

URODZINY

Zapraszamy na zabawę urodzinową z ODKRYWCAMI! 

IMPREZY

Okolicznościowe zabawy, gry, spotkania, nocowanki.

WYCIECZKI

Podczas wyjść i wycieczek dzieci poszerzają swoją wiedzę o świecie.